Przywódcy

Małżeństwo Informacje o życiu Gautamy pochodzą z buddyjskiej tradycji, spisanej w czasach po śmierci przywódcy. Urodził się w gaju Lumbinii, na terytorium dzisiejszego Nepalu. Według tradycji, zdarzenie to miało miejsce pomiędzy 565 a 553 rokiem p.n.e. legenda mówi cudownych narodzinach. Matka Gautamy śniła, że nad jeziorem w Himalajach do jej łona wszedł biały słoń, któremu w trąbie trzymał kwiat lotosu. Mędrcy zinterpretowali ten sen jako znak, że narodzi się władca świata. Gautama w swym życiu zobaczył cztery znaki, które odmieniły jego życie. Najpierw spotkał starca, potem człowieka śmiertelnie chorego, a w końcu zwłoki. Dopiero czwarty znak przyniósł mu pocieszenie, był to pobożny żebrak, który sprawiał wrażenie szczęśliwego. Wówczas to opuścił pałac i stał się wędrownym pustelnikiem. Wreszcie dołączył do grona ascetów wraz, z którymi umartwiał się i modlił. Mając 35 lat zdecydował się na medytację, dzięki której miał rozwiązać odwieczny problem cierpienia. Dostąpił oświecenia i stał się Buddą. Przez kolejne lata podróżował i nauczał ludzi. Tradycja mówi, że Gautama przeszedł wielką liczbę wcieleń. Zmarł w wieku 80 lat, a po sobie pozostawił religię, która zdobyła wielu wyznawców na świecie.

Źródłem, którego czerpiemy wiadomości o życiu Jezusa są teksty Ewangelii i listów apostolskich. Uważa się, że Jezus narodził się pomiędzy 6 a 4 rokiem p.n.e., pod koniec panowania, która Heroda. Narodził się w Betlejem a wychowywał w Nazarecie. Swoją misję rozpoczął w Galilei. Wokół siebie skupił dwunastu uczniów, z którymi podróżował i nauczał. Jezus głosił nadejście Królestwa Bożego. Przedstawiał Boga jako kochającego Ojca, który wybacza wszystkie ludzkie grzechy. Aby ukazać prawdy moralne często odnosił się do paradoksów. Uzdrawiał chorych na umyśle i ciele zraz dokonywał czynów uchodzących za cudowne. Szanował prawo, w którym kładł nacisk na prawość moralną. Uważał, że jest szczególnie blisko Boga, który wyznaczył mu do spełnienia misję. Określał się "synem człowieczym". Ludzie widzieli w nim proroka lub też mesjasza. Wspomnienie o królestwie Niebieskim zaniepokoiło rzymskie władze. Swój ostatni wieczór Jezus spędził w Jerozolimie. Po modlitwie na Górze Oliwnej Pojmało go i skazano na śmierć poprzez ukrzyżowanie. Wyrok zatwierdził Poncjusz Piłat. Po zdjęciu z krzyża ciało Jezusa złożono w grobie. Bliscy Jezusa twierdzili, że zmartwychwstał i znów przebywał w gronie uczniów. Dało to nadzieję ludziom na życie pozagrobowe i stało się centralnym elementem religii stworzonej przez Jezusa Chrystusa.

Od czytelnika


http://powiekszgo.com.pl Trzepanie dywanów jest to usuwanie kurzu z ich powierzchni. Dywan jest to rozdaj materiału bardzo specyficznego. Nie jest on gruby, ale bardzo elastyczny i wytrzymały. Dywan jest podstawowym sprzętem, który występuje w każdym domu. Dywany są kupowane po t…

Różaniec jest to rozdaj przedmiotu. Różaniec towarzyszy każdemu dziecku i człowiekowi dorosłemu, jeśli tylko jest osobą wierzącą. Na nim odmawiane są przeróżne modlitwy. Nie jest to nic trudnego i szybko można się tego nauczyć. Różaniec składa się z liczn…

Starsi ojcowie

Według psychologów problemem może być w późnym rodzicielstwie mała sprawność fizyczna rodziców, może to być też brak spontaniczności lub brak radości i energii życiowej, która może się pojawić u starszych rodziców. Na przykład starszy ojciec nie będzie mi…
Dalej

Sakrament małżeństwa

Małżeństwo jest jednym z siedmiu sakramentów świętych istniejących w kościele katolickim. Można je zawrzeć tylko raz w życiu.Dwoje ludzi, którzy deklarują przed sobą nawzajem swoją miłość, w pewnym momencie swojego życia dojrzewają zwykle do ważnej decyzj…
Dalej

Święto Pi

Jest to nieoficjalne, choć obchodzone szczególnie przez studentów, święto matematyczne. Amerykańscy studenci szukali dobrej daty, by ustanowić ten dzień, ale nie udawało im się, dopóki jeden z nich nie wpadł na ciekawy pomysł, który od razu się przyjął. U…
Dalej

wino na prezent

maxprawko.eu/aktualnosci  Prezent jest to rozdaj upominku. Prezenty są bardzo ważnym drobiazgiem [ponieważ świadczy o tym jak bardzo na kimś nam zależy. Prezenty mogą być przeróżne w zasadzie nie liczy się to co kupimy tylko to ze pamiętaliśmy o kogoś świecie. Prezenty muszą b…
Dalej