Karol Wojtyła

Małżeństwo Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach, w rodzinie oficerskiej. Po skończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie wojny pracował jako robotnik w kamieniołomach i fabryce chemicznej. Studia ukończył w konspiracyjnym seminarium duchowym. W 1946 roku przyjął świecenia kapłańskie i wyjechał na studia do Rzymu. Szybko awansował w hierarchii kościoła, a w wieku 38 lat był już biskupem. W 1978 roku, pojawił się na Balkonie Bazyliki św. Piotra jako papież. Był on niestrudzonym wędrowcem. W czasie swego pontyfikatu odwiedził ponad 130 krajów. Zwracał się do chorych, skrzywdzonych i biednych. Był pierwszym papieżem, który modlił się w świątyni protestanckiej, synagodze i meczecie. Udzielił ponad 1100 audiencji w Watykanie, spotykając ponad 18.000.000 ludzi. Beatyfikował i kanonizował około 500 osób. Wydał 14 encyklik o nauczaniu kościoła, wiele dzieł teologicznych, jak również dramaty i poezje. Choroba Parkinsona spowodowała, że pod koniec pontyfikatu poruszał się na wózku inwalidzkim. Nie zaprzestał jednak wygłaszać kazań i odprawiać mszy świętych. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Rzymie

Dalajlama jest przywódcą duchowym Tybetańczyków, oraz szefem tybetańskiego państwa. Urodził się jako Lhamo Thonckup, w prostej wieśniaczej rodzinie. Zabrany przez buddyjskich mnichów został intronizowany w 1940 roku jako duchowy przywódca kraju. W obliczu inwazji chińskiej otrzymał uprawnienia głowy państwa. W czasie swych rządów zabiegał o pomoc w ocaleniu suwerenności ojczyzny, kiedy powstanie w Tybecie zostało stłumione, Dalajlamo udał się na przymusowa emigrację do Indii. Wypowiadał się na forum ONZ by przywrócić niepodległość ojczyzny. Mimo to Tybet dalej jest prowincją chińską a Pekin sprzeciwia się powrotowi Dalajlamy. Całe życie oddał on sprawie wolności Tybetu. Spotyka się z politykami, autorytetami oraz zwykłymi ludźmi, a jego obecność zawsze przyciąga tłumy. Jego książki sprzedają się w ogromnym nakładach "Sztuka szczęścia" rozeszła się w 1.200.000 egzemplarzach. Dalajlama jest też laureatem wielu nagród. W roku 1989 przyznano mu pokojową Nagrodę Nobla, za niestosowanie przemocy w walce o wyzwolenie Tybetu. Dzięki niemu świat nie zapomina o Tybecie. W społeczeństwach zachodnich jest kultową postacią i cieszy się dużym poparciem.

Od czytelnika


www.abiaszwarszawa.pl/poradnik.html W Żydowskim pojęciu Boga, kryje się stwierdzenie o jego absolutnej niepowtarzalności i jedności. Najważniejszy werset w Biblii mówi, iż Bóg jest Panem jedynym, a słowa te pełnią w judaizmie rolę wyznania wiary i głównej modlitwy. Jedno z imion Boga brzmi …

 Często słyszy się o zdradzie. Ona zdradziła jego, on zdradził ją. Przykre i bolesne doświadczenie. Kto z nas dałby druga szansę osobie, która nas zdradziła? Mówi się, że jedna zdrada może przynieść kolejne. Ten, kto dopuścił się zdrady może chcieć wię…

Tora

http://www.biotrendy.pl/ Tora traktowana jest jako Prawo Boże, przekazane przez Mojżesza ludowi Izraela. Zawarte jest ono w pięciu księgach Mojżesza, zwanych pentatekch. Tora jest nie tylko prawem, jest też nauką. Do dogmatów judaizmu należy też wiara, że Tora pochodzi od Boga, a…
Dalej

wesele w zamku książ

kompleksowa organizacja pogrzebu w najniższych cenach  Wesele to impreza taneczna, w której uczestniczą nasi przyjaciele i rodzina. Ale zanim do tego dojdzie musimy przejść wiele etapów. Zaczynając od poznania jakiegoś chłopaka, lub dziewczyny. Później następują zaręczyny. W dniu tym chłopak prosi dziewcz…
Dalej

sztuczne choink

 Choinka to nie tylko rozdaj drzewka, ale także imprezy. Choinka odbywa się zawsze w zimowej porze po to, aby zrobić przyjemność małym dzieciom. One wiedząc jak bawią się dorośli tak ze pragną trochę relaksu. Choinki są zazwyczaj organizowane przez sam…
Dalej

Rower na komunie

zakład pogrzebowy Warszawa Rower jest to rodzaj pojazdu. Rowerem możemy się dowolnie przemieszczać w każde wybrane miejsce. Rower jest kleiki i daje nam wielkie możliwości. Rower jest także podstawom prezent komunijny. Dawniej kupowano tylko romety obecnie jest inaczej, ponieważ pr…
Dalej