Dzień kobiet

Małżeństwo Międzynarodowy Dzień Kobiet zwany potocznie po prostu Dniem Kobiet obchodzony jest w dniu ósmego marca. Święto te liczy sobie już oficjalnie trzydzieści cztery lata, natomiast ustanowione zostało przez Organizację Narodów Zjednoczonych w wyrazie hołdu dla wszystkich ofiar walk o kobiece równouprawnienie, a także w celu podkreślenia, jak szalenie ważną rolę spełniają w społeczeństwach kobiety. Wcale zatem nie jest - jak sądzą niektórzy - świętem komunistycznym. Dzień Kobiet zaczęto celebrować jednak znacznie wcześniej aniżeli w tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym piątym roku. Działo się tak już na początku minionego stulecia, a po raz pierwszy - w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy Socjalistycznej Partii Ameryki. Przed wybuchem pierwszej wojny światowej obchody były łączone z protestem przeciwko działaniom militarnym. W dzisiejszych czasach Dzień Kobiet świętowany jest w niespełna trzydziestu krajach na całym świecie, w tym także i w naszym kraju, gdzie bardzo popularny był właśnie za komuny.

Dzień Matki jest świętem o bardzo długich tradycjach, albowiem celebrowano je jeszcze w starożytności. Ówcześni Grecy i Rzymianie - jak wiadomo - otaczali kultem matki, to były boginie symbolizujące urodzaj oraz płodność. Potem tradycja ta zaniknęła na bardzo wiele długich lat, aż powróciła dopiero w siedemnastym stuleciu w Anglii. Dzień ten nazywano wtedy "niedzielą u matki" i był on oficjalnie dniem wolnym od pracy. Taki stan rzeczy utrzymał się mniej więcej przez dwieście lat. Potem powrócił po drugiej wojnie światowej. Tak było w Europie, w Stanach Zjednoczonych historia przedstawiała się nieco inaczej. Tam po raz pierwszy o takim święcie zaczęto mówić w połowie dziewiętnastego wieku i dziś jest to w USA święto narodowe. W naszym kraju Dzień Matki celebrowano pierwszy raz osiemdziesiąt sześć lat temu, a przypada u nas na dwudziestego szóstego maja. Jest obchodzony w bardzo wielu państwach w różnych miesiącach, na przykład w Argentynie w październiku, natomiast w Panamie - w grudniu.

Dzień Ojca nie cieszy się co prawda taka popularnością jak Dzień Matki, aczkolwiek mówi się o nim coraz więcej. W naszym kraju przypada na dwudziestego trzeciego czerwca i coraz częściej stanowi znakomity pretekst do dyskusji na temat praw ojców w dzisiejszych czasach oraz ich roli we współczesnej rodzinie, która na przestrzeni ostatnich lat zmieniła się. Święto te zostało wymyślone w Stanach Zjednoczonych prawie sto lat temu z inicjatywy pewnej pani, która w taki właśnie sposób chciała wyrazić szacunek dla swojego własnego ojca - kiedy bowiem zmarła mu małżonka, sam musiał poradzić sobie z wychowywaniem sześciorga dzieci. Kilkanaście lat później Dzień Ojca stał się w USA świętem oficjalnym. Jeżeli natomiast chodzi o nasze rodzime podwórko, to owa tradycja zapoczątkowana została czterdzieści cztery lata temu. W rozmaitych państwach Dzień Ojca obchodzi się w różne dni, dla przykładu we Włoszech datowane jest na dziewiętnastego marca, zaś na Litwie obchodzi się go w pierwszą czerwcową niedzielę.

Od czytelnika


nagrobki-wojar.com.pl Łapcie jest to cześć garderoby. Łapcie są bardzo dobrym obuwiem nadający się do poruszania się po domu. W domu nie należy nosić butów ponieważ wtedy niszczy się podłoga ale można i nawet trzeba nosić łapcie. Ne można tutaj pominąć faktu ze podłoga nie izo…

Do Fatimy zaczęły podążać pielgrzymki. Burmistrz miasta, chcąc stłumić rosnący entuzjazm, porwał i osadził w areszcie dzieci. Chciał, by zaprzeczyli widzeniom. Ani próby przekupstwa, ani groźby nie odniosły pożądanego skutku. Ostatecznie dzieci musiały zo…

Fotograf Koszalin

Przewóz zmarłych z zagranicy  Fotografowani w studio często się stresują. To zupełnie inne warunki, niźli w przypadku fotografii plenerowej. Tutaj pole do popisu mają nie tylko "modele", ale i sam fotografujący. W studio bowiem nie da się pracować ze "sztywniakiem". Fotograf musi …
Dalej

Sakrament małżeństwa

Weekendowy kurs dla narzeczonych zobacz. Małżeństwo jest jednym z siedmiu sakramentów świętych istniejących w kościele katolickim. Można je zawrzeć tylko raz w życiu.Dwoje ludzi, którzy deklarują przed sobą nawzajem swoją miłość, w pewnym momencie swojego życia dojrzewają zwykle do ważnej decyzj…
Dalej

Łazarz

zakład pogrzebowy warszawa praga www.abiaszwarszawa.pl Łazarz był bratem Marii i Marty oraz bliskim przyjacielem Jezusa. Pewnego dnia ten ostatni otrzymał wiadomość od sióstr Łazarza zawiadamiający o chorobie brata. Jezus jakiś czas po tym wybrał się w podróż, aby pomóc przyjacielowi. Po przybyciu na miejsce …
Dalej

Partnerzy

rumunia temperatura Często spotyka się mężczyzn, które mają mało atrakcyjne, niewykształcone i niedorównujące im poziomem partnerki. Kobiety nie wiążą się raczej z kimś, kto jest w jakiś sposób niżej od niej, bo wtedy nie czuje się bezpieczna. Jest to bardzo popularne zjawis…
Dalej